Kişisel Verilerin Korunması

ALTINYIL TURİZM GAYRİMENKUL TİCARİ YATIRIMLARI A.Ş.
REZERVASYON AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Altınyıl Turizm gayrimenkul ticari yatırımlar A.Ş.’nin (“Şirket”) misafir ve müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; acil durum süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları dahilinde işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir : adınız, soyadınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, kimlik türünüz (pasaport/ehliyet/nüfus cüzdanı vb), cinsiyetiniz, adresiniz, tercih ettiğiniz dil, e-posta adresiniz ve telefon numaranız.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları çerçevesinde, Şirket’in içerisinde bulunduğu Intercontinental Hotels Group bünyesinde bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer otellerle, iş ortaklarıyla ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, rezervasyon kaydınızın oluşturulması sırasında fiziki ortamda veyahut da kısmen ya da tamamen otomatik olan yöntemlerle toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, ‘’ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’, ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanarak işlenmekte ve ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

 

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Altınyıl Turizm gayrimenkul ticari yatırımlar A.Ş.’nin 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Cad. No:206 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya altinyil@hs03.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz..

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Polikası
Kişisel Veri Sahibi Bilgilendirme Formu
Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni
Rezervasyon Aydınlatma Metni
IHG Rewards Club Aydınlatma Metni
Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi)